روغن حنظل

روغن حنظل

12,000تومان

درمان پوسیدگی و درد دندان

توضیحات

موارد مصرفی داروی روغن حنظل در طب اسلامی آیت الله تبریزیان:

  • درمان پوسیدگی و درد دندان (عفونت دندان را ازبین می برد)

نکته: اگر دندان خیلی خالی شده باشد باید دوبار انجام داد و اگر دندان سوراخ ندارد در سوراخ گوش همان طرف ریخته شود.

>> این روغن بسیار تلخ است.

نحوه مصرف روغن حنظل:

برای دندان درد، هر شب یک قطره داخل گوشی که دندان آن طرف درد می کند چکیده شود تا بهبودی کامل حاصل شود.

و برای پوسیدگی دندان باید سه قطره داخل سوراخ دندان چکیده شود و یک نخ کتانی به روغن حنظل اغشته شده را داخل سوراخ دندان فرو برده شود و صبح خارج شود. این کار تا سه شب تکرار شود.

داروخانه طب اسلامی