به دانه

در حال نمایش یک نتیجه

تقویت قلب / ادهیره (به دانه)

۶۳,۰۰۰تومان

برطرف کننده ضعف قلب است (افرادی که ضربان قلب کمتر از تعداد طبیعی یا نبض ضعیف دارند)