تشنج

در حال نمایش 3 نتیجه

تشنج (انغوزه)

۵۶,۰۰۰تومان
تشنج (انغوزه) در طب اسلامی آیت الله تبریزیان:   موثر در درمان تشنج و بیماریهایی که همراه با تشنج هستند

صرع / حزنبل (مومیایی)

۲۰,۰۰۰تومان

این ترکیب طبیعی و گیاهی در طب اسلامی آیت الله تبریزیان برای درمان تشنج استفاده میشود.

قطره سرکه سداب / قطره گیاه سداب (همراه با سرکه)

۱۵,۰۰۰تومان
موارد مصرفی قطره سرکه سداب /قطره گیاه سداب (همراه با سرکه)  (در طب اسلامی استاد تبریزیان) جهت درمان:  صرع و