هضم کننده غذا

در حال نمایش 2 نتیجه

زیره سیاه

۹,۰۰۰تومان

خواص زیره سیاه:

زيره‌ سياه‌ دارای خواص‌ زیر  می باشد:

  • مدر (ادرار آور)
  • بادشکن‌(نفخ معده و مثانه را از بین می برد)
  • مقوی بدن و چاق کننده
  • نيرو دهنده‌
  • هضم‌ کننده‌ غذا
  • افزایش شير مادران
  • قاعده‌آور

مرکب مفاصل / علیق/ قرفه

۴۵,۰۰۰تومان
مرکب 1مفاصل (قرفه) گرم کننده ی معده و هضم کننده غذا و خارج کننده ی درد از مفاصل