مقالات کوتاه

سیمای ظاهری رسول اکرم صل الله و علیه و آله

سیمای ظاهری پیامبر

امام معصوم علیه السلام در توصیف ویژگی های ظاهری رسول اکرم صل الله و علیه و آله می فرماید:

 • چهره مبارک حضرت رسول چون ماه شب چهارده می درخشید.
 • رسول خدا بسیار با عظمت و بزرگوار بود. به چشم،گران قدر می امد و در دلها گرامی بود.
 • رنگ صورتش سفید مایل به سرخ بود.نه لاغر ونحیف بود و نه چاق و فربه.
 • چهره مبارکش نورانی و چشمانش درشت و سیاه وابروانش باریک و کمانی بود.سری نسبتا بزرگ و قامتی متوسط داشت.
 • پیشانی حضرت رسول بلند و بینی اش کشیده و باریک بود.

 • سپیدی چشمانش کمی به سرخی مایل بود و ابروانش پیوسته و گونه هایش صاف و مچ هایش بزرگ و ساق دست هایش بلند و چهار شانه بود.کف دست و پایش پهن و ضخیم بود.
 • بر سینه اش مو نداشت.گودی کف پایش بیش از معمول،مژه هایش بلند و محاسن حضرت بلند و پرپشت و شاربش پر پشت بود.
 • موهای سپیدش به سبزی می گرایید.
 • دهانش کمی بزرگ و خوشبو و دندانهایش سپید بود.واز هم فاصله داشت.
 • موهایش لخت بود و از بین سینه ها تا نافش کمی مو روییده بود.اندامی موزون داشت و ضخامت سینه و شکمش یکسان بود.سینه اش پهن و گردنش از زیبایی انگار تندیسی نقره فام بود.
 • دست و پایی کشیده و ساقها و پاشنه پایش لاغر و چانه ای کوتاه و پیشانی بلندی داشت،رانهایش چاق نبود و لگن خاصره اش پهن بود.
 • بند انگشتانش محکم و نه بلند و بد قواره و نه کوتاه و بدقیافه بود.
 • موهای حضرت رسول نه مجعد و کوتاه و نه خیلی لخت و اویزان بود.
 • صورت مبارکش نه خیلی چاق و گوشتی و نه خیلی لاغر و استخوانی و نه سپید بی رنگ و رو بود.
 • مفاصلش ضخیم،استخوان هایش تو پر و بینی اش باریک و کشیده بود.

 • شکم و سینه اش مو نداشت مگر مقداری از میان سینه تا نافش که مانند خط باریکی بود.
 • چهار شانه بود و بیشتر موهای سپیدش در دو طرف سر مبارکش روییده بود.
 • کف دستش مانند عطر فروش معطر بود.
 • گشاده دست و سخاوتمند بود.
 • استخوان های دست و پایش بلند بود.
 • وقتی خوشنود می شد چهره مبارکش چون ایینه ای زیبا می درخشید.
 • گامهایش بلند بود.و با متانت راه می رفت.
 • در کارهای خیر پیش قدم بود.
 • هنگامی که حضرت رسول راه می رفت انگار از سراشیبی فرود می امد.
 • وقتی لبخند می زد برق دندانهایش نمایان می شد.
 • هنگامی که می خندید، دندانهایش می درخشید.
 • اندامش زیبا و اخلاقش بسیار نیکو و خوش برخورد بود.
 • وقتی با مردم روبرو می شد پیشانیش مانند چراغی فروزان به نظر می رسید.
 • دانه های عرقش چون مروارید روی صورتش می غلتید.
 • بوی عرقش از مشک خوشبوتر بود.
 • مهر نبوت بین دو شانه اش پیدا بود.

برای مطالعه طب اسلامی در سیره رسول اکرم صل الله علیه و اله لطفا کلیک کنید.

منبع:سنن النبی ص ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *