حجامت درمانی و انواع آن شرایط حجامت اصولی و تاثیر گذار

حجامت درمانی و انواع آن

حجامت مواضع خاص و فواید آن

فایده این نوع حجامت این است که خون آن موضع را خارج می کنند تا از فشاری که خون به آن عضو وارد می کند کاسته شود. مثلا وقتی خون به چشم فشار می آورد، اگر حجامت اصلی آن عضو انجام شود، هنوز از جایش بلند نشده می بینیم که چشمش باز می شود.

ادامه مطلب