درمان تومور مغزی در طب اسلامی

درمان تومور مغزی با طب اسلامی

تومور مغزی در واقع رشد یک توده بصورت غیرطبیعی در مغز می باشد. ممکن است این توده خوش‌خیم یا بدخیم باشد. به عبارتی تومور مغزی نوعی نئوپلاسم داخل‌جمجمه‌، و یا یک تومور (همراه با رشد غیر طبیعی سلولی)، در داخل مغز و یا کانال مرکزی نخاع می باشد.

ادامه مطلب