درمان کلیه مشکلات دندان در طب اسلامی استاد تبریزیان