طب اسلامی برای درمان بیماری های زنانه روشها و توصیه های کاملا مفید و داروهای کاملا گیاهی را رائه کرده است که به اذن خداوند شاهد نتایج بسیار موفقیت آمیزی در این زمینه بوده ایم. بسیاری از بیماران بدون نیاز به جراحی های سنگین با مصرف این داروهای گیاهی درمان یافته اند.