وقتی سخن از طب اسلامی به میان می آید، آن چه بیش از همه توجه را به خود جلب می کند، اسلامی بودن آن و ارتباط آن با دستورات ائمه و خداوند است.

نحوه درمان با اسامی خداوند و آیات

نحوه درمان با اسامی خداوند و آیات

یکی از درمانهای مهم، درمان با اسامی خداوند متعال است. از یک موسسه انرژی سنجی در آمریکا با آیت الله تبریزیان تماس گرفتند و گفتند که ما با اسامی خداوند درمان می کنیم. ما به بیمار میگوییم که به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه اسامی خداوند، مانند “کریم”، “رحیم” و “رحمن” را تکرار کند و به بیمار در همان زمان دستگاه انرژی سنجی را وصل می کنیم و به این ترتیب متوجه میشویم که هر اسمی روی چه نقطه ای از بدن تاثیر میگذارد.

ادامه مطلب