جلوگیری از سکته

در حال نمایش یک نتیجه

انفیه / برنک (سعوط)

۲۶,۰۰۰تومان
در معنی انفیه آمده است:« هر دارویی که به بینی کشند.» موارد درمانی داروی انفیه / برنک (سعوط) در طب