فروشگاه جامع طب اسلامی

فروشگاه دارویی اسلام دارو ارایه کننده تمام داروهای گیاهی در طب اسلامی آیت الله تبریزیان، جهت درمان تمام بیماریهای خاص و عام

بنیان گذار طب اسلامی آیت الله تبریزیان می باشند. این طب بر اساس احادیث،قرآن و روایات و تحقیقات آیت الله تبریزیان شکل گرفته است. ایشان با تحقیق و پژوهش بر روی کلیه احادیث ، روایات و قرآن به نکاتی جهت رفع بیماریها پی برده اند.اکنون طب حاصل شده در بسیاری از نقاط کشور در حال رشد و پیشروی است و به نتایج بسیار خوب و باورنکردی در درمان بیماریها دست یافته است.

ما در جهت پیشروی این طب، فروشگاهی برای دسترسی آسان کل مردمان کشور به داروهای طب اسلامی بنا کرده آیم تا بر اساس طب حاصله از آیت الله تبریزیان به درمان مردم مسلمان ایران زمین بپردازیم.

امید هست با جایگزین طب اسلامی در درمان بیماریهای مسلمانان به دستاوردهای بزرگی برسیم که این نشان دهنده عظمت اسلام در هر زمینه ای است.