خونریزی روده

در حال نمایش یک نتیجه

خونریزی روده (زحیر) /اسهال خونی

۵۲,۰۰۰تومان

رفع کننده خونریزی روده ها (اسهال خونی)، کولیت روده، زخم دستگاه گوارش و روده است.