روغن سداب

در حال نمایش یک نتیجه

روغن فیجن/ سداب / روغن گوش / روغن گیاه سداب (همراه با روغن زیتون)

۲۴,۰۰۰تومان
برای کلیه بیماری های گوش، کم شنوایی، درد گوش، شستشوی گوش و سرگیجه استفاده می شود.