قراص

در حال نمایش یک نتیجه

آمادگی رحم /اوشه (پودر گزنه) (قراص)

۳۷,۰۰۰تومان

آمادگی رحم (پودر گزنه) (قراص) داروی گیاهی برای درمان و بارداری در طب اسلامی آیت الله تبریزیان. رحم را پس از قایدگی آماده بارداری می کند.