قند خون نوع دو و نوع یک

در حال نمایش یک نتیجه

قند بالا / عدس الملک / حلبه

۴۰,۰۰۰تومان

پایین اورنده قند خون اعم از نوع دو و نوع یک؛ این دارو مقدار قند را در یک حد متعادل نگه می دارد (ریشه کننده قند مرکب 4 می باشد البته سویق جو هم کمک کننده است)