لخته خون(فلفل قرمز)

در حال نمایش یک نتیجه

لخته خون / دوما (فلفل قرمز)

۴۰,۰۰۰تومان

برطرف کننده رسوبات خونی داخل بافت ها و دردهای مربوط به آن مثل کمر درد، تورم قسمت هایی از بدن بدون علت خاص نشانه لخته شدن خون است، بهبود جای ضرب دیدگی و سیاه شدگی