مرکب 3

در حال نمایش یک نتیجه

مرکب ۳ / بقس ۳ (اسارون)

۴۹,۰۰۰تومان

 ورم شکم و بیماریهای معده و بلغم را قطع کند و سنگ و زواید رسوبی مثانه را آب میکند و برای پهلو درد. قیمت و طرز مصرف