مرکب 7 (شافیه)

در حال نمایش یک نتیجه

مرکب ۷ / شافیه (یک الی ده ماهه)

۲۵,۰۰۰تومان
این دارو درمان بسیاری از بیماریهاست. اما بنا به مدت زمان آن دارو تاثیر متفاوتی دارد. هرچه مدت زمان گذشته از دارو بشتر باشد تاثیر بیشتری داشته و بیماریهای بیشتری را درمان میکند. همچنین بیماریهای قبل از ماه فعلی ذکر شده در زیر را نیز درمان میکند.