میوم رحمی

در حال نمایش یک نتیجه

خزنه (میوم رحم)

۴۶,۰۰۰تومان
خزنه (میوم رحم) خواص: درمان فیبروم ها و میوم رحمی  روش مصرف: محتویات ظرف در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه