نحوه مصرف روغن بنفشه پایه کنجد

در حال نمایش یک نتیجه

روغن بنفشه پایه کنجد

۲۰,۰۰۰تومان
روغن بنفشه پایه کنجد یا روغن بنفشه کنجدی، همان روغن گل بنفشه است که با روغن کنجد به مدت چند