چسبندگی رحم

در حال نمایش یک نتیجه

چسبندگی رحم /جز (حلبه)

۲۶,۰۰۰تومان
درمان چسبندگی رحم (وقتی لوله های رحم در اثر رطوبت بسته می شود و تخمک ها نمی توانند از آن عبور کنند.)