کوچک کردن غدد

در حال نمایش یک نتیجه

اورام

۲۶,۰۰۰تومان
داروی اورام درمان:
  • برای غده های ظاهری
  • برای غده درون معده
  • در صورت نیاز می توان با شیر بز پخته شده ی سرد شده رقیق شود و میل شود
  • برای غده (ورم) گلو