شفا بخشی آب باران در طب اسلامی

شفا بخشی آب باران

آیات و روایات فراوانی درخصوص آب باران بیان شده است. بطور مثال:

“آب آسمان را بنوشید زیرا بدن را طهارت می بخشد و بیماری ها را از بدن دفع می کند. خداوند در سوره انفال آیه ۱۱ می فرماید:” و از آسمان بارانی برای شما فرستاد که به وسیله آن پاکتان کند” (امام علی علیه السلام)

ادامه مطلب