خاصیت درمانی شیر شتر

خاصیت درمانی شیر شتران در طب اسلامی

شیر شتر – خاصیت پاک کنندگی – شیر شتر بدن را پاک می کند و داخل بدن را می شوید. شیر شتر برای کسانی که گرفتگی رگ، گرفتگی قلب، تصلّب شرایین، چربی خون و چربی کبد دارند، مفید است.تبریزیان

ادامه مطلب