شفا یافتگان طب اسلامی

مدرک درمان یکجای نازایی و کیست رحم و افسردگی

مدرک درمان یکجای نازایی و کیست رحم و افسردگی مدرک زیر درمان یکجایی نازایی و کیست و افسردگی خانم ۲۵ ساله را که در عرض ۶ ماه با داروهای طب اسلامی درمان شده است را نشان میدهد. این خانم با داروهای شیمیایی نتوانست درمان شود. اما تنها با مصرف داروی …

بیشتر بخوانید »