چگونه بی خوابی و یا کم خوابی را درمان کنیم؟

چگونه بی خوابی و یا کم خوابی را درمان کنیم؟

بیخوابی و کم خوابی دلایل مختلفی دارد. از جمله این علتها:

کسانی که نمی توانند سر شب بخوابند، ولی صبح نمی توانند از خواب بلند شوند، علت آن غلبه صفرا یا کم خونی است.

ادامه مطلب