سیروس کبدی یا التهاب شدید کبد از نظر آسیب‌شناسی خصوصیات معینی دارد که با طیفی از نمودهای بالینی مشخص همراه است. پارانشیم کبد یک ضایعه مزمن غیرقابل برگشت را نشان می‌دهد.

درمان سیروس کبدی

سیروس کبدی

سیروس کبدی یا التهاب شدید کبد از نظر آسیب‌شناسی خصوصیات معینی دارد که با طیفی از نمودهای بالینی مشخص همراه است. پارانشیم کبد یک ضایعه مزمن غیرقابل برگشت را نشان می‌دهد. این ضایعات ناشی از بافت‌مردگی سلول‌های کبدی، رسوب بافت همبند، تغییر شکل بستر رگ‌ها و بازسازی ندولی پارانشیم باقی‌مانده کبد هستند. این روند پاتولوژیک یک مسیر نهایی شایع در انواع بسیاری از آسیب‌های کبدی مزمن می‌باشد. تظاهرات بالینی سیروز بجای اینکه نتیجه علت بیماری کبدی باشند اغلب نشان‌دهنده شدت صدمه کبدی هستند.

درمان سیروس کبدی در طب اسلامی آیت الله تبریزیان:

سیروس کبدی یا التهاب شدید کبد از نظر آسیب‌شناسی خصوصیات معینی دارد که با طیفی از نمودهای بالینی مشخص همراه است. پارانشیم کبد یک ضایعه مزمن غیرقابل برگشت را نشان می‌دهد. این ضایعات ناشی از بافت‌مردگی سلول‌های کبدی، رسوب بافت همبند، تغییر شکل بستر رگ‌ها و بازسازی ندولی پارانشیم باقی‌مانده کبد هستند. این روند پاتولوژیک یک مسیر نهایی شایع در انواع بسیاری از آسیب‌های کبدی مزمن می‌باشد. تظاهرات بالینی سیروز بجای اینکه نتیجه علت بیماری کبدی باشند اغلب نشان‌دهنده شدت صدمه کبدی هستند.

درمان سیروس کبدی در طب اسلامی:

  1. مرکب ۱ (۳ عدد)
  2. مرکب ۳ (۱-۳ عدد)
  3. سنای مکی (۳ بسته)
  4. پودر کاسنی (۱بسته)
  5. جامع و انیسون (۵ نوبت=۵ بسته انیسون و ۵ عدد جامع) ۳ شب درمیون در ۵ وعده شب موقع خواب خورده شود.
  6. قرص خون (۳ بسته، در صورت داشتن خونریزی)

 

درباره ی مدیر سایت

هدف ترویج طب اسلامی

مطالب مشابه

درمان درست کار نکردن طحال و کبد

درمان درست کار نکردن طحال و کبد

علایم خوب کار نکردن کبد و طحال: ۱- خوردن غذاهای چرب و ادویه دار برای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

داروخانه طب اسلامی